07.08.2023

SALES

REGULAMIN

PROMOCJI

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Akcja jest organizowana pod nazwą "SALES” i jest zwany dalej: "Promocją".

2.Organizatorem Promocji jest MATITU Monika Stus-Żurowska, ul. Szczęśliwa 33, 87-100 Toruń, zwanym dalej Organizatorem.

3.Promocja jest prowadzona jest w salonach FLEXA oraz  w internecie, na stronie sklepu internetowego www.sklep.mebleflexa.pl i trwa  od 07.08.2023 godz. 20:00:00 do 31.08,2023 roku., godz. 23:59:59.

4.Promocja ma charakter krajowy, mogą w nim brać udział osoby zamieszkujące na terenie kraju Rzeczpospolita Polska.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA w Promocji

1.Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a/posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 b/ ceny łóżek będących zestawami mebli pokazane na stronie uwzględniają już rabat w wysokości przewidzianej w promocji dla danej kategorii ( patrz poniżej) od cen katalogowych, mimo, że nie są przekreślone.

 c/ ceny artykułów nie będących zestawami pokazane są na stronie w formie ceny katalogowej przekreślonej i cena po rabacie pokazana obok.

 d/Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Sprzedającego.

 2. Zasady promocji i prezentacja na stronie:

a/ Promocja dotyczy określonych produktów

c/Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Sprzedającego. 

d/nie ma możliwości uzyskania rabatu "do tyłu" na wcześniej złożone zamówienia

e/ nie ma możliwości wymiany na gotówkę kwoty rabatu w żadnej formie

§ 3

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

1. Wysokość rabatu promocyjnego nie zależy od kategorii Produktów, i tak dla całego asortymentu mamy -20%:

2. Lampki nie są objęte promocją.

 

                                                                                  § 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone

Designed by Trol Intermedia